Contact Us : Bharatiya Vidya Bhavan's International Residential Public School Vidyashram BHIMAVARAM - 534 203 West Godavari District Andhra Pradesh Ph.: 08816 232135(P), 234506(O), 234507(H) Fax : 08816 232135 e-mail : bvb_bvrm@rediffmail.com Dr. B.V. Seshagiri Rao Director Bharatiya Vidya Bhavan Vidyashram Bhimavaram Mobile No: 09849124296